Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Gwylan wrth ymyl y geiriau Diolch

Felly beth sy'n digwydd nesaf...?

  • Mae'r canlyniadau'n cael eu dadansoddi a'u trafod gyda'ch Ysgol
  • Bydd cynlluniau gweithredu yn cael eu datblygu i wneud gwelliannau yn seiliedig ar eich adborth
  • Gyda'n gilydd byddwn yn gwneud newidiadau cadarnhaol ar draws y campws