Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Listening dog with thank you and Big Swansea Survey logo

Felly beth sy'n digwydd nesaf...?

  • Mae'r canlyniadau'n cael eu dadansoddi a'u trafod gyda'ch Coleg
  • Bydd cynlluniau gweithredu yn cael eu datblygu i wneud gwelliannau yn seiliedig ar eich adborth
  • Gyda'n gilydd byddwn yn gwneud newidiadau cadarnhaol ar draws y campws