Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Feeling Good: Ap Meddylfryd Cadarnhaol

Feeling Good: Mae eich lechyd meddwl o bwys! Mae Feeling Good yn ap sain sy'n seiliedig ar dystiolaeth i'ch helpu chi i reoli eich lles. Mae'r GIG yn ymddiried ynddo, a dyweddod. 97% o ddefnyddwr mewn prifysgolion y byddent yn defnyddio'r ap eto.

Wedi'i gymeradwyo gan y GIG, mae Feeling Good yn cynnig rhaglenni sain Hyfforddiant Meddyliol Cadarnhaol sy'n seiliedig ar ymchwil wyddonol sy'n gallu eich helpu i deimlo'n well, codi eich hwyliau a gwella o straen, gorbryder ac iselder drwy feithrin gwytnwch a datblygu teimladau cadarnhaol.

Mewn cydweithrediad â phrosiect CYSYLLTU, gall holl fyfyrwyr ac aelodau staff Prifysgol Abertawe gael côd atgyfeirio i ddatgloi cynnwys yr ap am ddim.

Sut i gael mynediad at Feeling Good:

  1. Cliciwch y ddolen atgyfeirio ganlynol i lawrlwytho'r ap o’r App Store neu Google Play
  2. Mewnbynnwch yr enw defnyddiwr a'r cyfrinair canlynol i ddatgloi'r cynnwys am ddim:
    • Username: SWANSEASTUDENT
    • Password: POSITIVE

 

Lawrlwythwch yr ap nawr

Ymuno a dros 1000 bob dydd Feeling Good defnyddwyr ap heddiw!