MAE EICH SIWRNAI YN DECHRAU YMA...

Students

Llongyfarchiadau i chi ar sicrhau lle i astudio Mhrifysgol Abertawe

Croeso /Welcome

Ar ran y tîm Gwyddor Gofal Iechyd cyfan, ym Mhrifysgol Abertawe a chan ein cydweithwyr yn y GIG, hoffwn eich llongyfarch ar sicrhau lle gyda ni i astudio un o'n rhaglenni Gwyddor Gofal Iechyd. Mae'r tîm yn edrych ymlaen at weithio gyda chi dros y tair blynedd nesaf a gobeithiwn y bydd y rhaglenni'n ysgogol, yn heriol, yn wobrwyol ac yn rhoi boddhad i chi. Rydym oll yn edrych ymlaen at gwrdd â chi yn yr wythnos sefydlu, lle cewch groeso cynnes gan y tîm.

 

Amserlen Sefydlu

Dydd Mercher 13 Medi 2023

(yn Narlithfa Purnell, 236 Grove

10:00-11:00am: Cofrestru (SE a thîm Derbyn) 

11:15-12:00pm: Anerchiad gan Barry Bardsley

 12:00-1:00pm – CINIO 

 

1:00-2:00pm: Croeso i'ch rhaglen astudio unigol (Bydd Cyfarwyddwyr Rhaglen yn mynd â myfyrwyr i ystafelloedd ar wahân ar gyfer y sesiwn hon yn unig) 

 

2:15-3:45pm: Cyflwyniad Cyllid (Bwrsariaeth FMHLS, Gwrth-dwyll ac AaGIC) gyda sesiwn Holi ac Ateb i ddilyn 

 

3:45-4.30pm: Sesiwn Holi ac Ateb DEWISOL ar gyfer ymholiadau cofrestru yn unig (Lisa Coode) 

Dydd Iau 14 Medi 2023 Dydd Gwener 15 Medi 2023

Cwrdd â'r staff addysgu

CYFLOGADWYEDD

Cymorth Academaidd