Mae eich siwrnai yn dechrau yma...

students in class

Croeso i Brifysgol Abertawe!

Annwyl ddarpar fyfyrwyr gwaith cymdeithasol

Ar ran y tîm addysgu gwaith cymdeithasol, hoffwn estyn croeso cynnes i chi i ymuno â ni ar y rhaglen BSc gwaith cymdeithasol.

Rydym yn brysur yn paratoi ar gyfer eich cyrraedd ac ar gyfer y flwyddyn i ddod. Rydym wedi ymrwymo i roi profiad ardderchog i chi gyda ni ac yn meddwl yn greadigol am y misoedd i ddod. Yn y cyfamser rydym yn gweithio'n agos gyda'n hawdurdodau lleol partner i gynllunio ymlaen llaw ar gyfer eich lleoliadau ymarfer gwaith cymdeithasol.

Cyn eich cyfnod sefydlu byddem yn eich annog i gwblhau'r holl wiriadau angenrheidiol megis y datganiad iechyd, y DBS a hunan-ddatgeliad. Mae hefyd yn bwysig iawn eich bod yn cofrestru fel myfyriwr gwaith cymdeithasol gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. Bydd y pethau yma’n gwneud i'ch ychydig wythnosau cyntaf fynd mor llyfn â phosibl.

Yn olaf, rydym wedi darparu rhestr ddarllen a byddem yn argymell eich bod yn defnyddio un neu ddwy o’r ffynonellau hyn dros yr haf i roi blas ar eich dysgu a dod yn weithiwr cymdeithasol proffesiynol. 

 

_______________________________________________________________________________________________________

Annwyl myfyrwyr

 

Fydd Dydd Llun y 19 Medi yn ddiwyrnod wyliau cenedlaethol i goffáu angladd ei Mawrhydi  y Frenhines Elizabeth II a bydd y brifysgol ar gau.

Bydd hyn yn caniatáu i unigolion dalu eu parch i'w Mawrhydi a choffáu ei theyrnasiad.

 

Y dyddiad cychwyn newydd eich cwrs  fydd yr 20fed o Fedi a bydd cyfathrebu pellach yn cael ei anfon yn ystod y ddyddiau nesaf yn eich cynghori o'r amserlen a'r amseriadau diwygiedig.

Diolchwn ichi am eich amynedd a'ch dealltwriaeth yn ystod yr amser hwn o alaru cenedlaethol.

 

 

Amserlen Sefydlu

Dydd Llun 18fed Medi 2023

BSc Diwrnod Un – Dydd Llun 18fed Medi 2023

10:00 – 11:30:  Sgwrs Croeso, Torri'r Garw a Gwybodaeth Benodol i'r Rhaglen [Cyfarwyddwr Rhaglen – Allison Hulmes] – Faraday D

11:30 – 11.45: Egwyl


11:45 – 12:15: Trosolwg o Leoliadau: [Cyfarwyddwr Rhaglen/Cydlynydd PLO Vanessa Chambers] – Faraday D


12:15 – 12.45:  Cyd-destun Cymraeg – [Angela Rees] – Faraday E – Ar y cyd â myfyrwyr MSc Gwaith Cymdeithasol

12:45-1pm: Dangos Fideo Gwybodaeth a Phrofiad Myfyrwyr. (Cyfarwyddwr Rhaglen i chwarae fideo) Ar y cyd â myfyrwyr MSc Gwaith Cymdeithasol

 

1pm: Diwedd

Dydd Mawrth 19eg Medi 2023. Dydd Mercher 20fed Medi 2023

Cwrdd â'r tîm dysgu

CYFLOGADWYEDD

Cymorth Academaidd