MAE EICH SIWRNAI YN DECHRAU YMA...

Student and lecturer

Annwyl Ddosbarth - CMC 22/23,

Hoffwn achub ar y cyfle hwn i’ch llongyfarch ar eich cais llwyddiannus i’r cwrs hwn ac anfonwn groeso cynnes i chi gyd. Rwyf wrth fy modd i allu eich croesawu i’r cwrs cyffrous a heriol hwn ar gyfer y flwyddyn i ddod ac edrychaf ymlaen at ddod i’ch adnabod i gyd a gweithio ochr yn ochr â chi. Rwy’n hynod falch o’r cwrs hwn a gobeithiaf y byddwch yn ei ddarganfod yn ysgogol, yn ddifyr ac y bydd yn agor drysau i bynnag lwybr a ddewiswch.

Edrychaf ymlaen at gwrdd â chi yn fuan,

Cofion cynnes,

Leigh Ham 

Cyfarwyddwr Rhaglen, Tystysgrif Addysg Uwch mewn Gofal Mamolaeth

Cwrdd â'ch Darlithwyr

CYFLOGADWYEDD

Cymorth Academaidd

Amserlen Sefydlu

Dydd Iau 7fed Medi 2023

09:00-09.30 Croeso i'r Rhaglen Gofal Mamolaeth 

- Gyda Leanne Daniel, Cyfarwyddwr Rhaglen   

09: 30-10.00 Cwrdd â'ch Mentor Academaidd – cyfarfodydd grwpiau bach o fewn yr un ystafell

10. 00-11:00 Cyflwyniad i'r Tîm Profiad Myfyrwyr a Gwybodaeth

Mewngofnodi i Canvas, cyrchu Amserlenni CELCAT, MyUni a chyflwyniad i gyfrifoldebau Tîm Profiad Myfyrwyr 

11.00-30 Cymorth a Llesiant Myfyrwyr Staff y Swyddfa Anabledd

12:00-13.00 Egwyl i Ginio

13:00 -13:50 CYNNWYS ADDYSGU: Cyflwyniad i’r cwrs 

14:00-14:50 CYNNWYS ADDYSGU: Cyflwyniad i’r modiwl  

 15:00-16:00 CYNNWYS ADDYSGU: Cyflwyniad i Wasanaethau Llyfrgell 

 16:00-16.30 HOLI AC ATEB DEWISOL

Zoom yn Fyw - Gyda Recriwtio a Leanne Daniel