Rheoliadau Fframwaith Academaidd ar gyfer Graddau Doethur ar y Cyd

Mae'r rheoliadau fframwaith academaidd yn diffinio’r rheolau a'r rheoliadau ar gyfer llofnodi contractau cydweithredol ar gyfer graddau doethurol ar y cyd rhwng Prifysgol Abertawe ac un neu fwy o sefydliadau addysg uwch eraill sydd â'r hawl i gyflwyno dyfarniadau ar lefel ddoethurol.

Diffiniad doethuriaeth ar y cyd yw: cyd-oruchwylio, cyd-arholi, cyd-asesu, ac os bydd yr ymgeisydd yn pasio, cyd-ddyfarnu doethuriaeth sengl, neu gyd-ddoethuriaeth gan ddau neu fwy o sefydliadau addysg uwch (neu bartneriaid cymeradwy perthnasol eraill). Cyfeirir at y sefydliadau addysg uwch hyn fel "sefydliadau partner".