Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Gradd Doethuriaeth Uwch

(Doethur mewn Llên - DLitt; Doethur mewn Gwyddoniaeth - DSc; Doethur yn y Cyfreithiau - LLD)

Dylid darllen y rheoliadau academaidd hyn ar y cyd â’r Canllawiau canlynol o eiddo Prifysgol Abertawe, sy’n ymhelaethu ar y rheoliadau ac sy’n cynnig cyfarwyddyd ar y gweithdrefnau: