Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Rydym ni'n monitro canllawiau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth y DU yn ofalus mewn perthynas ag ymlediad y coronafeirws ac efallai y byddwn yn addasu'r gweithdrefnau monitro cyfranogiad hyn yn ystod y flwyddyn academaidd wrth i amgylchiadau a pholisïau a gweithdrefnau'r Brifysgol newid. Argymhellwn i chi wirio'r tudalennau hyn yn rheolaidd i ddilyn y diweddaraf. Byddwn hefyd yn diweddaru myfyrwyr am newidiadau drwy-e-bost. 

Canllawiau Defnyddio FyMhresenoldeb

Bwriad system FyMhresenoldeb yw rhoi trosolwg ichi o sut rydych chi’n ymgysylltu â’ch astudiaethau. Dylech fynd i’r dudalen gartref yn Monitro Ymgysylltu i weld rhagor o wybodaeth ynghylch sut mae’n ein helpu inni roi rhagor o gefnogaeth ichi.

Dyma rai awgrymiadau ynglŷn â sut i ddefnyddio a deall y system.