Rydym ni'n monitro canllawiau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth y DU yn ofalus mewn perthynas ag ymlediad y coronafeirws ac efallai y byddwn yn addasu'r gweithdrefnau monitro cyfranogiad hyn yn ystod y flwyddyn academaidd wrth i amgylchiadau a pholisïau a gweithdrefnau'r Brifysgol newid. Argymhellwn i chi wirio'r tudalennau hyn yn rheolaidd i ddilyn y diweddaraf. Byddwn hefyd yn diweddaru myfyrwyr am newidiadau drwy-e-bost.

Monitro Presenoldeb Myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe

Canllaw Cyflym i Fonitro Cyfranogiad: Myfyrwyr a Addysgir

Arweiniad yw hwn i fonitro cyfranogiad ar gyfer myfyrwyr israddedig a myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir yn ystod rhan a addysgir eu rhaglenni.