Glanhau

Bydd staff cadw tŷ yn glanhau ceginau cymunedol, mynedfeydd cymunedol, cynteddau, grisiau, lifftiau a mannau cymdeithasol bob wythnos. Byddwch chi’n cael gwybod am ddiwrnod glanhau eich fflat pan fyddwch chi’n symud i mewn.

Gwastraff ac ailgylchu

Cynaliadwyedd

Mae gan bob un ohonom gyfrifoldeb i ofalu am ein hamgylchedd. Mae perthynas uniongyrchol rhwng swm yr ynni rydych yn ei ddefnyddio a'r rhent y gallech chi ei dalu.


Mae sawl ffordd y gall myfyrwyr sy'n byw mewn llety gyfrannu at hyn: