Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

MEITHRIN DYFODOL CYNALIADWY I BAWB

Mae Prifysgol Abertawe'n brifysgol flaenllaw a chynaliadwy, sydd â dyheadau i yrru datblygiad cynaliadwy yn ei flaen yn y DU ac ymhellach.

Yn y nawfed safle yng Nhynghrair Werdd Prifysgolion The Guardian, rydym yn falch ym Mhrifysgol Abertawe o'n cyflawniadau niferus wrth wreiddio cynaliadwyedd i fywyd y Brifysgol.

Mae gennym dîm ymrwymedig a brwdfrydig o weithwyr cynaliadwyedd proffesiynol sy'n gweithio yn y Brifysgol. Mae ein tîm yn dwyn arbenigedd o ddiwydiant a'r byd academaidd ynghyd, ac mae wedi ymrwymo i gydweithio â staff, myfyrwyr a'r gymuned i sicrhau bod y Brifysgol yn gweithredu'n wydn, yn gynaliadwy ac mewn modd sy'n cydymffurfio, fel y nodir yn yr Cynllun Strategol newydd, sydd ar fin cael ei gyhoeddi.

Mae ein Polisi Cynaliadwyedd  a'n Strategaeth Cynaliadwyedd ac Argyfwng Hinsawdd (2021-2025) yn arwain ein gwaith ac yn cefnogi ein Arweinyddiaeth a Chwmpas y System Rheoli Amgylcheddol gadarn sydd wedi'i hachredu ag ISO14001:2015 ac sydd â statws Platinwm EcoCampus.

Rydym yn cynnig nifer o gyfleoedd i fyfyrwyr a staff y Brifysgol a'r gymuned leol i gymryd rhan yn ein hymdrechion i wella arferion cynaliadwy yn barhaus yn y Brifysgol, a pharhau i arwain y ffordd wrth ddatblygu dyfodol mwy cynaliadwy i bawb.

https://online.flippingbook.com/view/897945447/

Cewch ragor o wybodaeth isod am wyth thema allweddol ein Strategaeth Gynaliadwyedd a sut y gallwch ymuno â'n hymdrechion ym Mhrifysgol Abertawe i fod ar flaen y gad o ran datblygu cynaliadwy.