Adeiladu dyfodol cynaliadwy ar gyfer ein cymuned o fyfyrwyr

Mae ein Strategaeth Cynaliadwyedd ac Argyfwng Hinsawdd (2021-2025) sy’n cydweddu â Gweledigaeth Strategol a Phwrpas y Brifysgol - yn nodi sut rydym yn gweithredu ein Polisi Cynaliadwyedd , ac yn ein hymrwymo i gamau gweithredu ar draws pedair thema allweddol:Yr Argyfwng Hinsawdd, Ein Hamgylchedd Naturiol, Ein Hamgylchedd Gwaith ac Ein Teithio.

Rydym hefyd yn cyfrannu at nodau datblygu cynaliadwy allweddol eraill:Lles ac Iechyd DynolLlesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig gweithio ar y cyd â'n cymuned ymchwil i sicrhau dyfodol gwell a mwy cynaliadwy i bawb.

Cliciwch ar y delweddau isod i ddarllen am wybodaeth cynaliadwyedd i fyfyrwyr:

I ddysgu mwy am ein stori cynaliadwyedd a sut gall ein cymuned o fyfyrwyr ein helpu i'w hadeiladu, cliciwch yma i fynd i'r brif wefan lle cewch wybodaeth am y canlynol: rheoli carbon, bioamrywiaeth, labordai cynaliadwy, sefydlu a hyfforddiant, a llawer mwy. Oes gennych gwestiwn i ni? Gallwch gysylltu â'r tîm yma.