Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Rhoi gwybod am ddiffyg

Gallwch chi roi gwybod am broblem neu atgyweiriad Cynnal a Chadw yn eich llety drwy ddefnyddio'r ffurflen hon.

Os yw'r atgyweiriad yn waith brys, ffoniwch: +44 (0) 1792 295101 neu ewch i Dderbynfa eich Safle rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Ar ôl rhoi gwybod bod angen atgyweirio:

  • Rydych chi’n caniatáu mynediad i staff i ddelio â'r broblem.
  • Does dim rhaid i chi fod yn bresennol i'r staff gael mynediad.
  • Os nad ydych chi am i staff gael mynediad yn eich absenoldeb, bydd rhaid i chi nodi hyn ar adeg cyflwyno'r cais.

Os ydych yn sylwi ar broblem yn mewn man arall ar y campws fel sbwriel, glendid neu gynhaliaeth, gallwch ddefnyddio'r ffurflen fer hon i'w adroddi i'n Tîm Ystadau a Gwasanaethau Campws.