Rhoi gwybod am ddiffyg

Gallwch chi roi gwybod am broblem neu atgyweiriad Cynnal a Chadw yn eich llety drwy'r dulliau canlynol:

Report a Maintenance problem or repair in your accommodation via the relevant method:


Caiff ceisiadau cynnal a chadw eu blaenoriaethu mewn trefn, sef fel cais argyfwng, brys neu gyffredinol. Caiff gwaith trwsio cyffredinol ei gwblhau o fewn 20 diwrnod gwaith. Mewn sefyllfaoedd brys, caiff gwaith dros dro ei wneud fel arfer o fewn 10 awr a bydd datrysiad parhaol o fewn 5 diwrnod gwaith.

Os oes gennych cais brys, galwch: +44 (0) 1792 295101 neu ewch i'ch Derbynfa Safle yn ystod oriau gwaith.

Ni ddylech gyflwyno cais am waith cynnal a chadw ar ran rhywun arall.

Ar ôl cyflwyno cais:

  • Rydych chi’n caniatáu mynediad i staff i ddelio â'r broblem.
  • Ni fydd yn rhaid i chi fod yn bresennol i staff gael mynediad i'r ardal dan sylw.
  • Os nad ydych chi am i staff gael mynediad yn eich absenoldeb, bydd rhaid i chi nodi hyn ar adeg cyflwyno'r cais.

Os ydych yn sylwi ar broblem yn mewn man arall ar y campws fel sbwriel, glendid neu gynhaliaeth, gallwch ddefnyddio'r ffurflen fer hon i'w adroddi i'n Tîm Ystadau a Gwasanaethau Campws.