Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
dynes yn gwrando
Trosolwg
level of study Myfyrwyr nad yw'r Saesneg yn iaith gyntaf iddynt
time taken to complete 10 awr adferf

Mae'r cwrs hwn wedi gorffen am y tymor hwn. Gwiriwch eto ar ddiwedd mis Ionawr am ddyddiadau'r tymor nesaf.

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr nad Saesneg yw eu iaith gyntaf. Dewch i'r sesiynau hyn i wella'ch sgiliau gwrando ac i ddysgu strategaethau effeithiol i ysgrifennu nodiadau.

Gwybodaeth: Mae modiwlau sy'n cario'r cod UG yn fodiwlau dwyn credyd. Golyga hyn y bydd cwblhau'r modiwlau hyn yn llwyddiannus trwy fynychu 80% o'r cwrs, yn ymddangos ar eich Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR).

Maes llafur

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i wella sgiliau gwrando ac i ddysgu strategaethau cymryd nodiadau effeithiol os nad y Saesneg yw’ch mamiaith ac rydych chi’n defnyddio Saesneg academaidd mewn darlithoedd. do trwy wylio fideos gwahanol ac ateb cwestiynau gwrando a deall.

GWERS 1: Cyflwyniad a Sgiliau Gwrando 

Bydd y wers hon yn eich cyflwyno i strwythur y cwrs ac yna byddwch chi’n sefyll rhagbrawf a fydd yn eich helpu i fesur eich cynnydd yn ystod y gwersi 

GWERS 2: Gwella Gwrando 

Yn y wers hon byddwn ni’n gwylio fideo am sut mae babanod yn dysgu i wneud y synau y mae eu hangen arnyn nhw ar gyfer yr iaith maen nhw’n ei siarad. 

GWERS 3: Cymryd nodiadau 

Yn y wers hon byddwn ni’n edrych ar y ffordd orau i baratoi ar gyfer sefyllfa pan fydd gwrando’n arbennig o bwysig. 

GWERS 4: Paratoi i wrando

Yn ystod y wers hon, byddwn ni’n archwilio sut gallwch chi ddefnyddio cliwiau cyn gwrando ac wrth wrando er mwyn helpu i ragweld prif syniadau’r sgwrs.

GWERS 5: Gwrando am Brif Syniadau gyda Chyfeiriadu

Yn ystod y wers hon, byddwn ni’n gwrando ar ddarlith dosbarth Seicoleg ym Mhrifysgol Yale. Bydd y ffocws ar adnabod prif syniadau trwy wrando am iaith gyfeiriadu.

GWERSI 6: Ymarfer Gwrando

Yn y wers hon byddwn yn parhau â'n hymarfer gwrando trwy wylio fideos gwahanol ac ateb cwestiwn a deall.

GWERSI 7: Ymarfer Gwrando

Yn y wers hon byddwn yn parhau â'n hymarfer gwrando trwy wylio fideos gwahanol ac ateb cwestiwn a deall.

GWERSI 8: Ymarfer Gwrando

Yn y wers hon byddwn yn parhau â'n hymarfer gwrando trwy wylio fideos gwahanol ac ateb cwestiwn a deall.

GWERSI 9: Ymarfer Gwrando

Yn y wers hon byddwn yn parhau â'n hymarfer gwrando trwy wylio fideos gwahanol ac ateb cwestiwn a deall.

GWERSI 10: Ymarfer Gwrando

Yn y wers hon byddwn yn parhau â'n hymarfer gwrando trwy wylio fideos gwahanol ac ateb cwestiwn a deall.