dynes yn gwrando
Trosolwg
level of study Myfyrwyr nad yw'r Saesneg yn iaith gyntaf iddynt
time taken to complete 10 awr adferf
certificate Os byddwch yn mynychu 80% o'r cwrs hwn, bydd yn ymddangos ar eich Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch (HEAR).

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr nad Saesneg yw eu iaith gyntaf. Dewch i'r sesiynau hyn i wella'ch sgiliau gwrando ac i ddysgu strategaethau effeithiol i ysgrifennu nodiadau.

Cyrsiau'n dod yn Nhymor y Gwanwyn 2024

Myfyrwyr yn cerdded o'r Llyfrgell ar Gampws y Bae

DOSBARTH Y BAE

Dydd Iau 12:00 - 13:00

Cychwyn ar 8fed Chwefror 2024

Cofrestrwch am gwrs 10 wythnos

Mae’r cwrs hwn a addysgir hefyd ar gael fel cwrs astudio annibynnol ar Canvas. Am ragor o wybodaeth ewch i dudalen e-Ddysgu’r cwrs