dynes yn gwrando
Trosolwg
level of study Myfyrwyr nad yw'r Saesneg yn iaith gyntaf iddynt
time taken to complete 10 awr adferf

Cliciwch y botwm hwn i gofrestru ar gyfer y cwrs hunangyfeiriedig

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr nad Saesneg yw eu iaith gyntaf. Dewch i'r sesiynau hyn i wella'ch sgiliau gwrando ac i ddysgu strategaethau effeithiol i ysgrifennu nodiadau.

Gwybodaeth: Mae modiwlau sy'n cario'r cod UG yn fodiwlau dwyn credyd. Golyga hyn y bydd cwblhau'r modiwlau hyn yn llwyddiannus trwy fynychu 80% o'r cwrs, yn ymddangos ar eich Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR).

Mae’r cwrs e-Ddysgu hwn hefyd ar gael fel cwrs a addysgir yn ystod y tymor. Am ragor o wybodaeth ewch i’r dudalen wybodaeth ar gyfer fersiwn fyw’r cwrs.