Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
dynes yn gwrando
Trosolwg
level of study Myfyrwyr nad yw'r Saesneg yn iaith gyntaf iddynt
time taken to complete 10 awr adferf

Botwm cofrestru ar gyfer Canvas

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr nad Saesneg yw eu iaith gyntaf. Dewch i'r sesiynau hyn i wella'ch sgiliau gwrando ac i ddysgu strategaethau effeithiol i ysgrifennu nodiadau.

Gwybodaeth: Mae modiwlau sy'n cario'r cod UG yn fodiwlau dwyn credyd. Golyga hyn y bydd cwblhau'r modiwlau hyn yn llwyddiannus trwy fynychu 80% o'r cwrs, yn ymddangos ar eich Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR).

Maes llafur

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i wella sgiliau gwrando ac i ddysgu strategaethau cymryd nodiadau effeithiol os nad y Saesneg yw’ch mamiaith ac rydych chi’n defnyddio Saesneg academaidd mewn darlithoedd. 

GWERS 1: Cyflwyniad a Sgiliau Gwrando 

Bydd y wers hon yn eich cyflwyno i strwythur y cwrs ac yna byddwch chi’n sefyll rhagbrawf a fydd yn eich helpu i fesur eich cynnydd yn ystod y gwersi 

GWERS 2: Gwella Gwrando 

Yn y wers hon byddwn ni’n gwylio fideo am sut mae babanod yn dysgu i wneud y synau y mae eu hangen arnyn nhw ar gyfer yr iaith maen nhw’n ei siarad. 

GWERS 3: Cymryd nodiadau 

Yn y wers hon byddwn ni’n edrych ar y ffordd orau i baratoi ar gyfer sefyllfa pan fydd gwrando’n arbennig o bwysig. 

GWERS 4: Paratoi i wrando

Yn ystod y wers hon, byddwn ni’n archwilio sut gallwch chi ddefnyddio cliwiau cyn gwrando ac wrth wrando er mwyn helpu i ragweld prif syniadau’r sgwrs.

GWERS 5: Gwrando am Brif Syniadau gyda Chyfeiriadu

Yn ystod y wers hon, byddwn ni’n gwrando ar ddarlith dosbarth Seicoleg ym Mhrifysgol Yale. Bydd y ffocws ar adnabod prif syniadau trwy wrando am iaith gyfeiriadu.

GWERSI 6-10: Ymarfer Gwrando

Yn ystod y gwersi hyn, byddwn ni’n parhau i ymarfer ein sgiliau gwrando trwy wylio fideos gwahanol ac ateb cwestiynau gwrando a deall.