Barack Obama, Donald Trump, Angela Merkel a cherfluniau o Aristotle, Churchill a Mandela
Trosolwg
level of study Lefel 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete 2 oriau yr wythnos am 5 wythnos
certificate Os byddwch yn mynychu 80% o'r cwrs hwn, bydd yn ymddangos ar eich Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch (HEAR).

 

Mewn byd ôl-wirionedd o newyddion ffug, ffeithiau amgen a microdargedu, mae crefft deall a defnyddio rhethreg yn bwysicach nag erioed. Bydd y cwrs hwn yn dysgu sgiliau i fyfyrwyr adnabod elfennau rhethreg a chyfathrebu. Drwy eu hadnabod, bydd myfyrwyr yn gallu dadadeiladu arferion cyfathrebol ac ymwneud yn fwy beirniadol â phob math o wybodaeth. Yn ogystal â gwella llythrennedd gwybodaeth myfyrwyr er mwyn goresgyn heriau dinasyddiaeth ddigidol, bydd yn caniatáu deall sut i lunio dadleuon darbwyllol drwy ddulliau rhethregol.

Mae'r cwrs hwn wedi gorffen am y tymor hwn. Gwiriwch yn ôl ar ddechrau mis Hydref am ddyddiadau'r tymor nesaf.