llun o bwlb golau
Trosolwg
level of study Lefel 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete 10 awr adferf

Cliciwch y botwm hwn i gofrestru ar gyfer y cwrs hunangyfeiriedig

 

Bydd y Cwrs Tystysgrifedig hwn yn datblygu'ch sgiliau yn yr agwedd hanfodol hon ar fywyd academaidd. Byddwch yn dysgu sut i adnabod a dadansoddi dadleuon, datgelu tuedd a datblygu eich safbwynt eich hun ar destun.

Gwybodaeth: Mae modiwlau sy'n cario'r cod UG yn fodiwlau dwyn credyd. Golyga hyn y bydd cwblhau'r modiwlau hyn yn llwyddiannus trwy fynychu 80% o'r cwrs, yn ymddangos ar eich Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR).

Mae’r cwrs e-Ddysgu hwn hefyd ar gael fel cwrs a addysgir yn ystod y tymor. Am ragor o wybodaeth ewch i’r dudalen wybodaeth ar gyfer fersiwn fyw’r cwrs.