Trosolwg
level of study Lefel 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete 5 gweithdy 2 awr 
certificate Os byddwch yn mynychu 80% o'r cwrs hwn, bydd yn ymddangos ar eich .

Bydd y Cwrs Tystysgrifedig hwn yn datblygu'ch sgiliau yn yr agwedd hanfodol hon ar fywyd academaidd. Byddwch yn dysgu sut i adnabod a dadansoddi dadleuon, datgelu tuedd a datblygu eich safbwynt eich hun ar destun.

Cyrsiau'n dod yn Nhymor y Gwanwyn 2024

Myfyrwyr yn cerdded i Gampws Singleton o'r parc

DOSBARTH SINGLETON 1

Dydd Llun 14:00 - 16:00

Cychwyn ar 5ed Chwefror 2024

Cofrestrwch am gwrs 5 wythnos
myfyrwyr yn dysgu ar-lein

DOSBARTH AR-LEIN

Dydd Iau 10:00 - 12:00

Cychwyn ar 8fed Chwefror 2024

Cofrestrwch am gwrs 5 wythnos
Myfyrwyr yn cerdded ar draws y sgwâr ar Gampws y Bae

DOSBARTH BAE

Dydd Gwener 13:00 - 15:00

Cychwyn ar 9fed Chwefror 2024

Cofrestrwch am gwrs 5 wythnos

Mae’r cwrs hwn a addysgir hefyd ar gael fel cwrs astudio annibynnol ar Canvas. Am ragor o wybodaeth ewch i dudalen e-Ddysgu’r cwrs