Overview
level of study Lefel 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete 5 gweithdy 2-awr

CLICIWCH Y BUTTON HON I ARWYDDO I'R CWRS BYW

 

Bydd y Cwrs Tystysgrifedig hwn yn datblygu'ch sgiliau yn yr agwedd hanfodol hon ar fywyd academaidd. Byddwch yn dysgu sut i adnabod a dadansoddi dadleuon, datgelu tuedd a datblygu eich safbwynt eich hun ar destun.

Mae’r cwrs hwn a addysgir hefyd ar gael fel cwrs astudio annibynnol ar Canvas. Am ragor o wybodaeth ewch i dudalen e-Ddysgu’r cwrs.

Gwybodaeth: Mae modiwlau sy'n cario'r cod UG yn fodiwlau dwyn credyd. Golyga hyn y bydd cwblhau'r modiwlau hyn yn llwyddiannus trwy fynychu 80% o'r cwrs, yn ymddangos ar eich Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR).


Maes llafur

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys pum sesiwn dwy awr. Mae yna hefyd rai tasgau i'w cwblhau yn eich amser eich hun a pheth darllen a argymhellir.

SESIWN UN: Cyflwyniad a Diffinio Meddwl Beirniadol

Bydd y sesiwn hon yn ystyried beth yw meddwl beirniadol a pham mae’n bwysig.Hefyd bydd yn cynnwys y rhwystrau cyffredin i feddwl beirniadol rydym i gyd yn eu hwynebu.

AR-LEIN DRWY ZOOM
Dydd Llun 6ed Chwefror 2023, 11:00-13:00

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mercher 8fed Chwefror 2023, 14:00-16:00

CAMPWS BAE
Dydd Mercher 8fed Chwefror 2023, 12:00-14:00


SESIWN DAU: Diffinio, Adnabod a Dadansoddi Dadleuon

Bydd y sesiwn hon yn ystyried beth yw dadleuon a sut gallwn eu hadnabod a’u dadansoddi.Cyflwynir technegau gwahanol ar gyfer dadansoddi dadleuon, sy’n ddefnyddiol wrth gynllunio aseiniadau.

AR-LEIN DRWY ZOOM
Dydd Llun 13eg Chwefror 2023, 11:00-13:00

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mercher 15fed Chwefror 2023, 14:00-16:00

CAMPWS BAE
Dydd Mercher 15fed Chwefror 2023, 12:00-14:00


SESIWN TRI: Gwerthuso Dadleuon ac Adnabod Camsyniadau

Bydd y sesiwn hon yn ystyried sut gallwn fynd i’r afael â gwerthuso dadleuon.Hefyd bydd yn ystyried yr hyn sy’n gwneud dadl dda a dadl wael, ac yn cynnwys rhai o’r problemau cyffredin mae pobl yn eu creu wrth ymresymu.

AR-LEIN DRWY ZOOM
Dydd Llun 20fed Chwefror 2023, 11:00-13:00

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mercher 22ain Chwefror 2023, 14:00-16:00

CAMPWS BAE
Dydd Mercher 22ain Chwefror 2023, 12:00-14:00


SESIWN PEDWAR: Dwyn Perswâd a Sgyrsiau Effeithiol

Bydd y sesiwn hon yn ystyried sut mae siaradwyr ac awduron yn gwneud eu dadleuon yn fwy argyhoeddiadol.Hefyd bydd yn ystyried sut gallwn ddefnyddio sgiliau meddwl beirniadol er mwyn cyfathrebu’n fwy effeithiol wrth drafod a dadlau pynciau anodd.

AR-LEIN DRWY ZOOM
Dydd Llun 27ain Chwefror 2023, 11:00-13:00

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mercher 1af Mawrth 2023, 14:00-16:00

CAMPWS BAE
Dydd Mercher 1af Mawrth 2023, 12:00-14:00


SESIWN PUMP: Sgiliau gwerthuso a meddwl yn feirniadol

Crynodeb o’r cwrs fydd y sesiwn hon, a bydd yn ystyried sut gellir defnyddio deunydd y cwrs er mwyn eich helpu i gael canlyniadau gwell mewn aseiniadau.

AR-LEIN DRWY ZOOM
Dydd Llun 6ed Mawrth 2023, 11:00-13:00

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mercher 8fed Mawrth 2023, 14:00-16:00

CAMPWS BAE
Dydd Mercher 8fed Mawrth 2023, 12:00-14:00