Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Trosolwg
level of study Lefel 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete 5 gweithdy 2 awr 

Mae'r cwrs hwn wedi gorffen am y tymor hwn. Gwiriwch eto ar ddiwedd mis Medi am ddyddiadau'r tymor nesaf.

Bydd y Cwrs Tystysgrifedig hwn yn datblygu'ch sgiliau yn yr agwedd hanfodol hon ar fywyd academaidd. Byddwch yn dysgu sut i adnabod a dadansoddi dadleuon, datgelu tuedd a datblygu eich safbwynt eich hun ar destun.

Mae’r cwrs hwn a addysgir hefyd ar gael fel cwrs astudio annibynnol ar Canvas. Am ragor o wybodaeth ewch i dudalen e-Ddysgu’r cwrs.

Gwybodaeth: Mae modiwlau sy'n cario'r cod UG yn fodiwlau dwyn credyd. Golyga hyn y bydd cwblhau'r modiwlau hyn yn llwyddiannus trwy fynychu 80% o'r cwrs, yn ymddangos ar eich Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR).

Maes llafur

Cynhelir y cwrs hwn ar-lein, ac fe’i cyflwynir drwy’r sesiynau canlynol:

SESIWN UN: Cyflwyniad a Diffinio Meddwl Beirniadol

Bydd y sesiwn hon yn ystyried beth yw meddwl beirniadol a pham mae’n bwysig.Hefyd bydd yn cynnwys y rhwystrau cyffredin i feddwl beirniadol rydym i gyd yn eu hwynebu.

SESIWN DAU: Diffinio, Adnabod a Dadansoddi Dadleuon

Bydd y sesiwn hon yn ystyried beth yw dadleuon a sut gallwn eu hadnabod a’u dadansoddi.Cyflwynir technegau gwahanol ar gyfer dadansoddi dadleuon, sy’n ddefnyddiol wrth gynllunio aseiniadau.

SESIWN TRI: Gwerthuso Dadleuon ac Adnabod Camsyniadau

Bydd y sesiwn hon yn ystyried sut gallwn fynd i’r afael â gwerthuso dadleuon.Hefyd bydd yn ystyried yr hyn sy’n gwneud dadl dda a dadl wael, ac yn cynnwys rhai o’r problemau cyffredin mae pobl yn eu creu wrth ymresymu.

SESIWN PEDWAR: Dwyn Perswâd a Sgyrsiau Effeithiol

Bydd y sesiwn hon yn ystyried sut mae siaradwyr ac awduron yn gwneud eu dadleuon yn fwy argyhoeddiadol.Hefyd bydd yn ystyried sut gallwn ddefnyddio sgiliau meddwl beirniadol er mwyn cyfathrebu’n fwy effeithiol wrth drafod a dadlau pynciau anodd.

SESIWN PUMP: Sgiliau gwerthuso a meddwl yn feirniadol

Crynodeb o’r cwrs fydd y sesiwn hon, a bydd yn ystyried sut gellir defnyddio deunydd y cwrs er mwyn eich helpu i gael canlyniadau gwell mewn aseiniadau.