Cymraeg

Chwalu Perthynas

Pan fo pobl yn cael problemau â pherthynas, gall achosi cryn drallod. Mae ar y rhan fwyaf ohonom eisiau perthynas ymrwymedig ac iach, a gall chwalu perthynas bwysig achosi nifer o wahanol deimladau, gan gynnwys dicter, tristwch a galar.