Cymraeg


Os ydych chi'n cael trafferth gwneud ffrindiau yn y Brifysgol, cofiwch y gall y broses o wneud ffrindiau fod yn rhywbeth y mae mwyafrif y bobl yn ei chael yn anodd. Rydyn ni i gyd yn gweithio'n gyson i wella ein sgiliau cymdeithasol. Po fwyaf o brofiad a gawn, yr haws y daw.

Gwneud ffrindiau yn y Brifysgol