Mae masnachu ar y campws yn gyfle gwych i'r rhai sydd am ddechrau neu dyfu eu busnes.

Mae gan y Tîm Menter ddau stondin masnachu pwrpasol ar Gampws Singleton a Champws y Bae, y gellir eu symud o gwmpas i ddod o hyd i'r lle perffaith i fasnachu ohono.

Os oes gennych ddiddordeb mewn masnachu ar y campws, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw clicio yma i gwblhau'r ffurflen ymholiad a bydd un o'r tîm yn estyn allan!