Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Rheoliadau Penodol

Mae gradd sylfaen yn gymhwyster lefel 5 sy'n cyfuno astudio academaidd â dysgu ar sail gwaith trwy gydweithredu agos rhwng cyflogwyr a darparwyr y rhaglen. Mae gradd sylfaen yn darparu cyfleoedd am astudio pellach a gellir ei hastudio ar sail ran-amser neu, mewn rhai achosion, amser llawn.