Mae’r rheoliadau asesu a fabwysiadwyd gan y Senedd i reoli’r broses o asesu graddau israddedig; y rheolau ar gyfer ymdrin â materion dilyniant o un lefel i’r llall, a’r confensiwn ar gyfer dosbarthu graddau anrhydedd – y System Fandio Ddiwygiedig.

Strwythur Byrddau Arholi

Rheolau ar Gyfer Dilyniant a Dyfarnu Credyd Mewn Amgylchedd Modiwlar

Dosbarthiad Graddau Israddedig

ATODIADAU

ATODIAD 1: Myfyrwyr y mae Arnynt Angen Deparpariaethau Penodol a'r Broses Asesu

ATODIAD 2: Polisi'r Brifysgol ar Adborth ac Asesu

ATODIAD 3: Crynodeb o Benderfyniadau a Roddir gan Fyrddau Dilyniant a Dyfarniadau

Bydd y rheoliadau asesu penodol ar gyfer graddau Baglor Meddygaeth a Baglor Llawfeddygaeth (MBBCh), y Diploma Graddedig yn y Gyfraith, Gradd Meistr mewn Osteopatheg, Graddau Sylfaen, y Dystysgrif Addysg Uwch a’r Diploma Addysg Uwch yn cael eu cyhoeddi hefyd.