Students in lecture theatre.

Bydd yr holl fyfyrwyr yn derbyn gwybodaeth gan eu Gyfadran/Yysgol, sy'n berthnasol i'r cwrs maent yn ei astudio, gan gynnwys amserlen, amserlen a meini prawf asesu, gwybodaeth am fodiwlau, gweithgareddau allgyrsiol, ffioedd ychwanegol, cyfarpar labordy ac yswiriant.