Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Students in lecture theatre.

Bydd yr holl fyfyrwyr yn derbyn gwybodaeth gan eu Coleg neu eu Hysgol, sy'n berthnasol i'r cwrs maent yn ei astudio, gan gynnwys amserlen, amserlen a meini prawf asesu, gwybodaeth am fodiwlau, gweithgareddau allgyrsiol, ffioedd ychwanegol, cyfarpar labordy ac yswiriant.