Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Nid oes angen cadw'r lleoedd hyn. Gallwch gyrraedd a mwynhau. 

Cyhyd â'ch bod chi'n dilyn y canllawiau diogelwch hyn, mae croeso i chi ddefnyddio'r ardaloedd hyn.

Oriau Agor

Mae pob un o'r lleoedd hyn ar gael yn unol ag oriau agor presennol yr adeiladau - Dydd Llun - Dydd Gwener 09:00 - 18:00. 

*Sylwer y bydd hyn yn cael ei adolygu

Campws y Bae

Os ydych chi ar Gampws y Bae, mae'r lleoedd a restrir isod ar gael i chi eu defnyddio at ddibenion astudio anffurfiol.

I ddod o hyd i leoliadau adeiladau, edrychwch ar Fap Campws y Bae.

Sylwer bod y mesuriadau lle ar gyfer y lle yn ei gyfanrwydd. Mae'n bosib y bydd ardaloedd eistedd yn y lleoliadau hyn llawer yn llai.

ADEILAD CANOLOG PEIRIANNEG

Yr Ysgol Reolaeth