Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Ar wahân i adeiladau'r llyfrgell, mae sawl lle ar gampysau'r Bae a Pharc Singleton y gallwch chi eu defnyddio at ddibenion astudio anffurfiol.

Darllenwch y Daflen Wybodaeth am Ddefnyddio Lleoedd Astudio'n Ddiogel (Study Spaces Safety Information Sheetwrth ddefnyddio'r lleoedd hyn at ddibenion astudio anffurfiol.

Rydym ni'n eich argymell chi i lawrlwytho SafeZone. Ap diogelwch personol ar y campws yw hwn, sydd ar gael i chi am ddim. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Safezone a sut i gysylltu a'r tîm Diogelwch yma.

Lleoedd Astudio yn ystod Oriau Addysgu Arferol

Lleoedd Astudio yn ystod Oriau Addysgu Arferol (Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00)

Cliciwch ar y dolenni isod i ganfod y lleoedd astudio anffurfiol ar y campws sydd ar gael i'w defnyddio yn ystod oriau addysgu craidd. Mae rhai o'r lleoedd isod hefyd ar gael y tu allan i oriau.

 

Lleoedd Astudio y tu allan i Oriau Addysgu Craidd

Mae'r labordai cyfrifiaduron a’r lleoedd ychwanegol yn yr adeiladau a restrir isod ar gael at ddibenion astudio y tu allan i oriau addysgu craidd (18:00 i 21:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 08:00 a 21:00, ar ddydd Sadwrn a dydd Sul).

Ble arall gallaf fynd ar y campws?

Os ydych chi'n chwilio am leoedd i fynd a phethau i'w gwneud ar y campws, cliciwch ar y dolenni isod i gael gwybod rhagor am gyfleusterau chwaraeon, lleoliadau arlwyo, lle y gellir ei gadw yn y llyfrgell a siopau ar y campws.