Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Ar wahân i adeiladau'r llyfrgell, mae sawl ardal ar gampws y Bae a Singleton y gallwch chi eu defnyddio at ddibenion astudio anffurfiol, ar eich pen eich hun neu mewn grŵp.

Darllenwch y canllawiau a gweithdrefnau diogelwch isod cyn clicio ar un o'r dolenni i ddod o hyd i le sy'n gyfleus i chi*

Mae pob un o'r lleoedd hyn ar gael yn unol ag oriau agor presennol yr adeiladau - Dydd Llun - Dydd Gwener: 09:00 - 18:00

 

*Sylwer bod lle mewn coridorau, atria a derbynfeydd ar gael nawr ac nid oes angen i chi eu cadw.

Ble arall gallaf fynd ar y campws?

Os ydych chi'n chwilio am leoedd i fynd a phethau i'w gwneud ar y campws, cliciwch ar y dolenni isod i gael gwybod rhagor am gyfleusterau chwaraeon, lleoliadau arlwyo, lle y gellir ei gadw yn y llyfrgell a siopau ar y campws.