person yn ysgrifennu
Trosolwg
level of study Myfyrwyr nad yw'r Saesneg yn iaith gynt
time taken to complete 1 awr yr wythnos am 10 wythnos
certificate Os byddwch yn mynychu 80% o'r cwrs hwn, bydd yn ymddangos ar eich Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch (HEAR).

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr nad Saesneg yw eu iaith gyntaf. Bydd yn rhoi cyfle i chi ymarfer ynganu Saesneg mewn amgylchedd cyfeillgar ac anffurfiol. Mae'r cwrs hwn yn ymdrin â phopeth o seiniau unigol i feysydd mwy cymhleth megis goslef, acenion a rhythm. 

Mae'r cwrs hwn wedi gorffen am y tymor hwn. Gwiriwch yn ôl ar ddechrau mis Hydref am ddyddiadau'r tymor nesaf.