meicroffon o flaen torf
Trosolwg
level of study Lefel 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete 2 awr yr wythnos am 5 wythnos 
certificate Os byddwch yn mynychu 80% o'r cwrs hwn, bydd yn ymddangos ar eich Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch.

Mae'r cwrs tystysgrifedig hwn wedi'i gynllunio i helpu myfyrwyr i ddatblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r hyder i siarad yn gyhoeddus. Dros bum wythnos, bydd myfyrwyr yn dysgu sut i ddefnyddio eu priodoleddau naturiol orau i ddod yn siaradwyr cyhoeddus cymwys ar gyfer unrhyw achlysur ac ar unrhyw bwnc. Mae'r cwrs hwn yn eich dysgu i siarad yn gyhoeddus heb ddefnyddio cymhorthion megis PowerPoint neu gymhorthion clyweledol eraill. (Gall myfyrwyr ddilyn cwrs Sgiliau Cyflwyno, sy'n ategu'r cwrs hwn, i ddysgu’r ffordd orau o gyflwyno gan ddefnyddio cymhorthion). Mae'r sesiynau hyn yn hollol ymarferol felly byddwch yn rhoi damcaniaethau siarad cyhoeddus ar waith yn syth.

Mae'r cwrs hwn wedi gorffen am y tymor hwn. Gwiriwch yn ôl ar ddechrau mis Hydref am ddyddiadau'r tymor nesaf.