Myfyrwyr yn gweithio gyda'i gilydd ar gyfrifiadur
Trosolwg
level of study Lefel 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete 5 gweithdy 2 awr 
certificate  Os byddwch yn mynychu 80% o'r cwrs hwn, bydd yn ymddangos ar eich Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch (HEAR).

Bydd y modiwl hwn yn cynnig hyfforddiant ar ddefnyddio Word, Excel a PowerPoint Microsoft i’w defnyddio yn eich gwaith academaidd. Mae’r cwrs ymarferol hwn yn rhoi cyfle i chi weithio gyda thempledi academaidd i fireinio eich sgiliau wrth fformatio dogfen, dewis dyluniad a threfnu data. Bydd y sesiynau’n esbonio’r rhesymau dros ofynion cyflwyno; help i ddewis yr ymagweddau mwyaf priodol a rhoi awgrymiadau i chi wella eich effeithlonrwydd amser ar gyfer cwblhau tasgau a chyflwyno eich gwaith.

Mae'r cwrs hwn wedi gorffen am y tymor hwn. Gwiriwch yn ôl ar ddechrau mis Hydref am ddyddiadau'r tymor nesaf.