Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
beiro sy'n pwyntio at siart ar ddarn o bapur
Overview
level of study Lefel 0, 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete Dau weithdy 2-awr

Botwm cofrestru ar gyfer Canvas

Os oes angen i chi loywi eich sgiliau ystadegol neu feithrin a datblygu eich gwybodaeth bresennol, gallwn ni eich helpu i gyrraedd eich nod. Ar hyn o bryd, rydyn ni’n cynnig gweithdy ardderchog ar brofi damcaniaeth ac rydyn ni’n datblygu rhagor o weithdai ystadegau i’w cynnig yn fuan. Cynhelir y gweithdai ar-lein:
 

GWEITHDY UN: Profi Rhagdybiaethau

Mae’r gweithdy hwn yn rhoi cyflwyniad sylfaenol i ddadansoddi ystadegol data meintiol, cyflwyno dadansoddi data a phrofi damcaniaethau: Byddwn ni’n trafod cysyniad profi damcaniaethau a’r rheswm pam bod hwn yn adnodd hynod o hanfodol ar gyfer cynnal ein dadansoddiadau. 

GWEITHDY DAU: Profi Rhagdybiaethau ar Waith

Mae'r ail weithdy'n dilyn y gweithdy profi damcaniaeth ac mae'n cynnwys gweithio drwy enghreifftiau. Ym mhob enghraifft, byddwch yn derbyn set ddata a bydd gofyn i chi fformiwleiddio damcaniaeth, dewis dull dadansoddi ystadegol priodol a dehongli'r canlyniadau mewn perthynas â'r ddamcaniaeth osod. Drwy gydol y sesiwn hon, byddwn ni'n gweithio yn y rhaglen R er mwyn cynnal dadansoddiad ystadegol. Anogir myfyrwyr i ddilyn y sesiwn ar eu dyfais eu hun. Bydd y dadansoddi ystadegol yn cynnwys rhai o'r dadansoddiadau cyffredin syml fel prawf-t, chi sgwâr a dadansoddi cydberthynas.