beiro sy'n pwyntio at siart ar ddarn o bapur
Overview
level of study Lefel 0, 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete Dau weithdy 2 awr

Os oes angen i chi loywi eich sgiliau ystadegol neu feithrin a datblygu eich gwybodaeth bresennol, gallwn ni eich helpu i gyrraedd eich nod.

Cyrsiau'n dod yn Nhymor y Gwanwyn 2024

Myfyrwyr yn cerdded i Gampws Singleton o'r parc

GWEITHDAI SINGLETON

Dydd Mercher 14:00 - 16:00

 1. Profi Rhagdybiaethau
  - 31ain Ionawr
 2. Profi Rhagdybiaethau ar Waith
  - 7fed Chwefror
 3. Profi Modeli Ystadegol mewn R a Delweddu Data
  - 14eg Chwefror
Cofrestrwch ar gyfer gweithdai
myfyrwyr yn dysgu ar-lein

GWEITHDAI AR-LEIN

Dydd Mawrth 15:00 - 17:00

 1. Profi Rhagdybiaethau
  - 5ed Mawrth
 2. Profi Rhagdybiaethau ar Waith
  - 12fed Mawrth
 3. Profi Modeli Ystadegol mewn R a Delweddu Data
  - 19eg Mawrth
Cofrestrwch ar gyfer gweithdai
Myfyrwyr yn cerdded o'r Llyfrgell ar Gampws y Bae

GWEITHDAI BAE

Dydd Iau 13:00 - 15:00

 1. Profi Rhagdybiaethau
  - 7fed Mawrth
 2. Profi Rhagdybiaethau ar Waith
  - 14eg Mawrth
 3. Profi Modeli Ystadegol mewn R a Delweddu Data
  - 21eg Mawrth
Cofrestrwch ar gyfer gweithdai