Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
beiro sy'n pwyntio at siart ar ddarn o bapur
Overview
level of study Lefel 0, 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete Dau weithdy 2-awr

Botwm cofrestru ar gyfer Canvas

Os oes angen i chi loywi eich sgiliau ystadegol neu feithrin a datblygu eich gwybodaeth bresennol, gallwn ni eich helpu i gyrraedd eich nod. 

GWEITHDY UN: Profi Rhagdybiaethau

Mae’r gweithdy hwn yn rhoi cyflwyniad sylfaenol i ddadansoddi ystadegol data meintiol, cyflwyno dadansoddi data a phrofi damcaniaethau: Byddwn ni’n trafod cysyniad profi damcaniaethau a’r rheswm pam bod hwn yn adnodd hynod o hanfodol ar gyfer cynnal ein dadansoddiadau. 

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mercher 1af Chwefror 2023, 15:00-17:00

AR-LEIN TRWY ZOOM
Dydd Mawrth 7ain Mawrth 2023, 15:00-17:00

CAMPWS BAE
Dydd Iau 9ain Mawrth 2023, 14:00-16:00

GWEITHDY DAU: Profi Rhagdybiaethau ar Waith

Mae'r ail weithdy'n dilyn y gweithdy profi damcaniaeth ac mae'n cynnwys gweithio drwy enghreifftiau. Ym mhob enghraifft, byddwch yn derbyn set ddata a bydd gofyn i chi fformiwleiddio damcaniaeth, dewis dull dadansoddi ystadegol priodol a dehongli'r canlyniadau mewn perthynas â'r ddamcaniaeth osod. Drwy gydol y sesiwn hon, byddwn ni'n gweithio yn y rhaglen R er mwyn cynnal dadansoddiad ystadegol. Anogir myfyrwyr i ddilyn y sesiwn ar eu dyfais eu hun. Bydd y dadansoddi ystadegol yn cynnwys rhai o'r dadansoddiadau cyffredin syml fel prawf-t, chi sgwâr a dadansoddi cydberthynas.

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mercher 8fed Chwefror 2023, 15:00-17:00

AR-LEIN TRWY ZOOM
Dydd Mawrth 14eg Mawrth 2023, 15:00-17:00

CAMPWS BAE
Dydd Iau 16eg Mawrth 2023, 14:00-16:00

GWEITHDY TRI: Profi Modeli Ystadegol mewn R a Delweddu Data

Bydd y gweithdy hwn yn cynnwys dwy ran. Yn gyntaf, yn dilyn ymlaen o'r gweithdy profi damcaniaeth ar waith, bydd y gweithdy hwn yn eich tywys trwy rai profion dadansoddi ystadegol mwy cymhleth sy’n amly yn destun ymholiadau: dadansoddi atchweliad. Gan weithio yn rhaglen R i gynnal y dadansoddiad ystadegol, rhoddir setiau data i fyfyrwyr a byddwn yn gweithio drwy'r dadansoddiad ystadegol a'r dehongliad priodol (gan gynnwys atchweliad llinol ac atchweliad model cymysg). Bydd ail ran y gweithdy hwn yn canolbwyntio ar ddelweddu data, a bydd myfyrwyr yn gweithio trwy'r ffordd orau o ddelweddu canlyniadau dadansoddiad ystadegol mewn ffordd ystyrlon.

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mercher 15fed Chwefror 2023, 15:00-17:00


AR-LEIN TRWY ZOOM
Dydd Mawrth 21ain Mawrth 2023, 15:00-17:00


CAMPWS BAE
Dydd Iau 23ain Mawrth 2023, 14:00-16:00