Overview
level of study Lefel 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete Sesiynau 8 x 1 awr
certificate Os byddwch yn mynychu 80% o'r cwrs hwn, bydd yn ymddangos ar eich Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch (HEAR).

 Mae'r cwrs tystysgrifedig hwn wedi'i gynllunio i gyflwyno agweddau ar ramadeg er mwyn helpu myfyrwyr i ddeall iaith academaidd yn well a rheoli eu hysgrifennu'n well. Byddwch yn dysgu am rannau ymadrodd, mathau o gymal a brawddeg a sut i ddefnyddio atalnodau'n effeithiol yn eich gwaith ysgrifenedig. 

Mae'r cwrs hwn wedi gorffen am y tymor hwn. Gwiriwch yn ôl ar ddechrau mis Hydref am ddyddiadau'r tymor nesaf.