Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Overview
level of study Lefel 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete Sesiynau 8 x 1 awr

Botwm cofrestru ar gyfer Canvas

 

Mae'r cwrs tystysgrifedig hwn wedi'i gynllunio i gyflwyno agweddau ar ramadeg er mwyn helpu myfyrwyr i ddeall iaith academaidd yn well a rheoli eu hysgrifennu'n well. Byddwch yn dysgu am rannau ymadrodd, mathau o gymal a brawddeg a sut i ddefnyddio atalnodau'n effeithiol yn eich gwaith ysgrifenedig. 

Gwybodaeth: Mae modiwlau sy'n cario'r cod UG yn fodiwlau dwyn credyd. Golyga hyn y bydd cwblhau'r modiwlau hyn yn llwyddiannus trwy fynychu 80% o'r cwrs, yn ymddangos ar eich Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR).


Maes llafur

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys y sesiynau canlynol:

SESIWN UN: Rhannau ymadrodd

Yn y sesiwn hon, bydd myfyrwyr yn dysgu sut i adnabod y rhannau ymadrodd gofynnol er mwyn meithrin dealltwriaeth ddyfnach o ramadeg.

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mercher 6ed Chwefror 2023, 10:00-11:00

AR-LEIN DRWY ZOOM
Dydd Mawrth 7fed Chwefror, 2023, 12:00-13:00

CAMPUS Y BAE
Dydd Gwener 10fed Chwefror 2023, 10:00-11:00


SESIWN DAU: Cymalau

Yn y sesiwn hon, nodir y mathau gwahanol o gymalau drwy ddefnyddio 5 elfen cymalau sy’n ffurfio prif gymalau a’r is-gymalau.Trafodir cysyllteiriau cymal isradd a chydraddol yn eu tro.

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mercher 13eg Chwefror 2023, 10:00-11:00

AR-LEIN DRWY ZOOM
Dydd Mawrth 14eg Chwefror, 2023, 12:00-13:00

CAMPUS Y BAE
Dydd Gwener 17eg Chwefror 2023, 10:00-11:00


SESIWN TRI: Mathau o frawddegau, Rhannau a Choll Geiriau

Yn y sesiwn hon, bydd myfyrwyr yn dysgu sut i adnabod y pedwar prif fath o frawddeg a’r rheolau atalnodi sy’n eu rheoli.At hynny, bydd myfyrwyr yn gallu adnabod coll geiriau a materion eraill sy’n achosi’r frawddeg i rannu.

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mercher 20fed Chwefror 2023, 10:00-11:00

AR-LEIN DRWY ZOOM
Dydd Mawrth 21ain Chwefror, 2023, 12:00-13:00

CAMPUS Y BAE
Dydd Gwener 24ain Chwefror 2023, 10:00-11:00


SESIWN PEDWAR: Comas, Comas, Comas

Yn y sesiwn hon, bydd myfyrwyr yn dysgu sut i adnabod a defnyddio comas yn gywir wrth wahanu mathau o gymalau (diffiniol ac anniffiniol), rhestru ansoddeiriau, mewn perthynas ag ymadroddion safiad adferfol, ac mewn rhannau o frawddeg.

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mercher 27ain Chwefror 2023, 10:00-11:00

AR-LEIN DRWY ZOOM
Dydd Mawrth 28ain Chwefror, 2023, 12:00-13:00

CAMPUS Y BAE
Dydd Gwener 3ydd Mercher 2023, 10:00-11:00


SESIWN PUMP: Hanner-Colon a Cholonau

Yn y sesiwn hon, bydd myfyrwyr yn dysgu sut i adnabod a defnyddio hanner colonau a cholonau’n gywir ac yn effeithiol ar sail yr wybodaeth a gafwyd yn ystod yr wythnosau blaenorol.

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mercher 6ed Mercher 2023, 10:00-11:00

AR-LEIN DRWY ZOOM
Dydd Mawrth 7fed Mawrth 2023, 12:00-13:00

CAMPUS Y BAE
Dydd Gwener 10fed Mercher 2023, 10:00-11:00


SESIWN CHWECH: Creu Enw a Chollnodau

Yn y sesiwn hon, cyflwynir technegau o ran creu enw, a chaiff y rheolau sy’n llywio defnydd collnodau eu nodi a’u harchwilio.

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mercher 13eg Mercher 2023, 10:00-11:00

AR-LEIN DRWY ZOOM
Dydd Mawrth 14eg Mawrth 2023, 12:00-13:00

CAMPUS Y BAE
Dydd Gwener 17eg Mercher 2023, 10:00-11:00


SESIWN SAITH: Llyfnder wrth Ysgrifennu a Rhangymeriadau sy’n Hongian

Yn y dosbarth hwn, cyflwynir y problemau o ran rhangymeriadau sy’n hongian ac archwilir y ffordd orau i’w datrys.At hynny, cyflwynir technegau sy’n hyrwyddo llyfnder wrth ysgrifennu ynghyd â thasgau er mwyn i’r myfyrwyr ymarfer y rhain.

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mercher 20fed Mercher 2023, 10:00-11:00

AR-LEIN DRWY ZOOM
Dydd Mawrth 21ain Mawrth 2023, 12:00-13:00

CAMPUS Y BAE
Dydd Gwener 24ain Mercher 2023, 10:00-11:00


SESIWN WYTH: Dod â phopeth at ei gilydd

Yn y sesiwn derfynol hon, byddwn yn dod â phob techneg a gyflwynwyd hyd yn hyn at ei gilydd er mwyn dangos sut mae ysgrifennwr effeithiol yn gallu rheoli ei ddefnydd o ramadeg er mwyn mynegi’r ystyr yn eglur.

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mercher 27ain Mercher 2023, 10:00-11:00

AR-LEIN DRWY ZOOM
Dydd Mawrth 28ain Mawrth 2023, 12:00-13:00

CAMPUS Y BAE
Dydd Gwener 31ain Mercher 2023, 10:00-11:00