person yn darllen
Trosolwg
level of study Myfyrwyr nad yw'r Saesneg yn iaith gyntaf
time taken to complete 1 awr yr wythnos am 5 wythnos

Mae'r cwrs hwn wedi gorffen am y tymor hwn. Gwiriwch eto ar ddiwedd mis Medi am ddyddiadau'r tymor nesaf.

Mae'r cwrs hwn yn fwyaf addas ar gyfer myfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf. Byddwch yn dysgu ffyrdd o wella eich darllen yn Saesneg, gan ddefnyddio ffynonellau testun academaidd a newyddion. Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i wahanol strategaethau i wella'ch geirfa a'ch darllen a deall.

Mae'r cwrs hwn wedi gorffen am y tymor hwn. Gwiriwch yn ôl ar ddechrau mis Hydref am ddyddiadau'r tymor nesaf.