Trosolwg
level of study Lefel 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete 2 awr yr wythnos am 5 wythnos 
certificate Os byddwch yn mynychu 80% o'r cwrs hwn, bydd yn ymddangos ar eich Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch (HEAR).

Bydd y cwrs tystysgrifedig hwn yn cynyddu'ch hyder yn eich gallu i roi cyflwyniad llafar effeithiol. Byddwch yn dysgu popeth mae angen i chi ei wybod i fod yn siaradwr cyhoeddus hyderus: Sut i baratoi, beth i'w gynnwys a sut i wneud y defnydd gorau o gymhorthion gweledol. Cewch gyfle hefyd i baratoi a rhoi cyflwyniadau unigol a grŵp.

Cyrsiau'n dod yn Nhymor y Gwanwyn 2024

Myfyrwyr yn cerdded i Gampws Singleton o'r parc

DOSBARTH SINGLETON

Dydd Mawrth 14:00 - 16:00

Cychwyn ar 20fed Chwefror 2024

Cofrestrwch am gwrs 5 wythnos
Myfyrwyr yn cerdded o'r Llyfrgell ar Gampws y Bae

DOSBARTH Y BAE

Dydd Iau 10:00- 12:00

Cychwyn ar 22ain Chwefror 2024

Cofrestrwch am gwrs 5 wythnos