Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Overview
level of study Lefel 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete 2 awr yr wythnos am 5 wythnos

Botwm cofrestru ar gyfer Canvas

Bydd y cwrs tystysgrifedig hwn yn cynyddu'ch hyder yn eich gallu i roi cyflwyniad llafar effeithiol. Byddwch yn dysgu popeth mae angen i chi ei wybod i fod yn siaradwr cyhoeddus hyderus: Sut i baratoi, beth i'w gynnwys a sut i wneud y defnydd gorau o gymhorthion gweledol. Cewch gyfle hefyd i baratoi a rhoi cyflwyniadau unigol a grŵp.

Gwybodaeth: Mae modiwlau sy'n cario'r cod UG yn fodiwlau dwyn credyd. Golyga hyn y bydd cwblhau'r modiwlau hyn yn llwyddiannus trwy fynychu 80% o'r cwrs, yn ymddangos ar eich Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR).

Maes llafur

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys y sesiynau canlynol:

SESIWN UN: Cyflwyniad a GRheoli Gorbryder

 • Disgwyliadau a chwrdd â phobl
 • Cynllun y Cwrs
 • Cyfathrebu a chysylltu â chynulleidfa 
 • Dulliau ar gyfer ymdopi â nerfau  
 • Tasg cyflwyniad byr

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mercher 1af Mawrth 2023,
13:00-15:00

SESIWN DAU: Strwythur

 • Y ffordd orau o baratoi cyflwyniad
 • Sut i strwythuro cyflwyniad
 • Iaith sy’n cyfeirio
 • Ymarfer rhoi cyflwyniad 

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mercher 8fed Mawrth 2023,
13:00-15:00

SESIWN TRI: Cyflwyno

 • Adnoddau i gyd-fynd â chynnwys ac i ymgysylltu â’r gynulleidfa 
 • Ystyriaethau Ar-Lein
 • Tasg rhoi cyflwyniad gan ddefnyddio tasgau cyflwyno  

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mercher 15fed Mawrth 2023,
13:00-15:00

SESIWN PEDWAR: Dylunio Sleid

 • Agweddau allweddol ar ddarlunio sleid
 • Ymarfer datblygu a gwella dylunio sleidiau 

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mercher 22ain Mawrth 2023,
13:00-15:00

SESIWN PUMP: Ymarfer ac Adborth

 • Cyflwyno cyflwyniad academaidd sy’n para am 6-8 munud
 • Adborth ar gyflwyniadau gan gymheiriaid  
 • Adborth gan y tiwtor

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mercher 29ain Mawrth 2023,
13:00-15:00