Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
law

Haint ar y pilennau amddiffynnol sydd o amgylch yr ymennydd a madruddyn y cefn yw llid yr ymennydd. Mae’n afiechyd difrifol iawn ac yn peryglu bywydau. Er bod achosion yn parhau’n gymharol brin, a bod modd i unrhyw un ddioddef o lid yr ymennydd a septisemia, effeithir yn fwy penodol ar rai grwpiau oedran. Mae’n hysbys bod y risg o afiechyd meningococaidd yn uwch ymhlith myfyrwyr Addysg Uwch, a glas-fyfyrwyr yn arbennig. Yn sgil cynnydd diweddar yn nifer achosion o’r afiechyd meningococaidd MenW yn y Deyrnas Unedig, trefnwyd rhaglen frechu a dargedid yn benodol. Cynigiwyd y brechlyn MenACWY i bob person 14-18 oed ac i las-fyfyrwyr.