Cymraeg

Mae dechrau yn y Brifysgol yn newid mawr i bawb. Mae'n gwbl arferol i deimlo'n hiraethus wrth ddod i'r Brifysgol. Efallai eich bod wedi dod o ochr arall y byd neu hanner awr lawr y lôn. Gall y rheiny nad oeddent wedi disgwyl teimlo'n hiraethus weld eisiau eu cartref rywbryd yn ystod eu profiad y Brifysgol. Mae dwy dasg bwysig ynghlwm â dechrau yn y Brifysgol; gadael pethau cyfarwydd ac addasu i amgylchedd newydd. Mae pawb yn yr un cwch wrth symud oddi cartref; mae bob amser yn deimlad da i wybod nad chi yw'r unig un.