Gall symud i'r brifysgol fod yn newid mawr. Efallai y byddwch chi'n gadael yr hyn sy'n gyfarwydd ac yn dod i dref, dinas neu hyd yn oed gwlad wahanol.

Fel oedolyn, bydd gennych chi gyfrifoldebau i ofalu am eich hun, gan gynnwys eich eiddo.

Bydd y dudalen hon yn rhoi manylion cyswllt defnyddiol ac awgrymiadau ar gyfer cadw’n ddiogel yn ystod eich amser yn y brifysgol.


Cymraeg

Manylion cyswllt mewn argyfwng

Mae hi bob amser yn bwysig cael manylion cyswllt wrth law mewn argyfwng felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cadw'r rhifau canlynol yn eich ffôn.

GAIR I GALL!

Dyma ambell beth arall y dylech chi ei ystyried i'ch helpu i gadw’n ddiogel yn ystod eich astudiaethau.