Cymraeg

Cadw’n ddiogel yn y Brifysgol

Mae symud i’r Brifysgol yn newid mawr. Rydych yn gadael yr holl bethau sy’n gyfarwydd i chi ac yn mynd i mewn i rywle newydd. Rydych bellach yn oedolyn, ac mae gennych gyfrifoldebau i ofalu am eich hunain a’ch eiddo. Ar y dudalen hon, byddwn yn rhoi cysylltiadau defnyddiol ac argymhellion i chi er mwyn cadw’n ddiogel yn ystod eich amser yn y Brifysgol.