Alcohol yn y Brifysgol

Cymraeg

Rydych chi wedi symud oddi cartref am y tro cyntaf, cewch aros allan cyn hwyred ag y mae arnoch eisiau, gwneud beth bynnag a fynnoch, rydych chi’n rhydd! Y peth diwethaf sydd arnoch eisiau i ddigwydd ydy digwyddiad annifyr sy’n difetha eich rhyddid newydd. Does ar neb eisiau i nosweithiau meddw allan yn y Brifysgol ddiweddu gyda ffôn, pwrs, waled ar goll neu, yn waeth fyth, cofnod troseddol neu ymweliad â’r Adran Ddamweiniau ac Achosion Brys.

Dydy pob myfyriwr ddim yn yfed ond, i’r rheiny sydd yn yfed, mae hi’n bwysig aros yn ddiogel. Isod mae gennym gyngor ac

Arhoswch gyda'ch pecyn

Drinkaware