Cynigiwch eich busnes mewn 3 munud am gyfle i ennill:

• Hyd at £3000 o gyllid ar gyfer eich busnes

• Lleoliadau gwaith entrepreneuraidd

• Lle ar Gyflymydd Cychwyn Busnes

• Aelodaeth i rwydweithiau

• Cymorth a cefnogaeth i gychwyn eich busnes

Mae'r Cynnig Mawr ar agor i fyfyrwyr a graddedigion Prifysgol Abertawe ac fe'i cynhelir ym mis Mawrth a mis Tachwedd bob blwyddyn.

Edrychwch ar y fideo isod i weld beth ddigwyddodd yn ein Cynnig Mawr 2023!