Cynhelir ein Marchnadoedd Gwneuthurwyr ar draws Campws Singleton a Champws y Bae drwy gydol y flwyddyn.

Bydd digwyddiadau yn cynnwys cymysgedd o'n busnesau newydd myfyrwyr a masnachwyr lleol, yn gwerthu eu cynnyrch.

Os oes gennych ddiddordeb mewn masnachu ar y campws neu mewn un o'n marchnadoedd sydd ar ddod, y ffurflen hon wedi’i llenwi.