Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

BYWYD ACADEMAIDD

Mae’r dudalen hon yn cynnwys yr wybodaeth a’r adnoddau y bydd eu hangen arnoch chi i’ch helpu i ymgysylltu’n effeithiol â’ch astudiaethau. Ewch hefyd i dudalennau Bywyd Academaidd y Brifysgol i gael rhagor o wybodaeth fanwl am ystod ehangach o bynciau.