MAE EICH SIWRNAI YN DECHRAU YMA...

Student with pipette

Llongyfarchiadau i chi ar sicrhau lle i astudio Mhrifysgol Abertawe

Croeso i Brifysgol Abertawe!

Llongyfarchiadau ar sicrhau lle i astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Ni allwn aros i gwrdd â chi ym mis Medi ac roeddem am roi awgrymiadau a chynghorion pwysig i chi cyn i chi ymuno â ni ar gyfer sefydlu ar yr wythnos.

Cofiwch, ar gyfer eich rhaglen sefydlu benodol, i edrych ar eich amserlen sefydlu yma a bydd pob dolen Zoom yn eich e-bost cyfathrebiadau croeso!

Ar y tudalennau gwe hwn, fe welwch wybodaeth allweddol y gallwch gyfeirio ati cyn ac yn ystod eich astudiaethau gyda ni! Gobeithiwn y bydd hyn yn eich cyffroi am ddechrau'r Brifysgol a gobeithio y bydd yn helpu i setlo unrhyw nerfau a allai fod gennych. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am eich cyrhaeddiad, ac nad ydych yn gallu dod o hyd i'r ateb ar y tudalennau Cyfri’r Dyddiau i Abertawe yna gallwch ymweld â'r wefan FAQs Profiad Myfyriwr – eich lle ar gyfer gwybodaeth – Prifysgol Abertawe

Amserlen Sefydlu

Dydd Llun 26 Medi 2023- Year 1

Sefydlu Blwyddyn 1 (wythnos yn dechrau 25 Medi): 

Gwyddorau Meddygol Cymhwysol 

Dydd Llun Medi: 9.30 – 12pm: Sefydlu a chroeso a chyflwyniad i'r ysgol 

Cofrestru a rhwydweithio rhwng 9.30 a 10am. 

Dewch i gwrdd â'ch cyfoedion ac aelodau o staff academaidd 

YSTAFELL: Darlithfa Grove 

Cyflwyniad o 10am 

Cyflwynydd 

Croeso i Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe 

Cathy Thornton 

Cyflwyniadau i aelodau allweddol o staff academaidd 

 

Ble i ddod o hyd i wybodaeth – taith o amgylch Canvas 

Wendy Francis 

Canllaw amserlennu 

Aled Roberts 

Egwyl 

 

Uniondeb Academaidd 

Ed Dudley 

Disgwyliadau 

Aled Roberts 

Gweithgareddau sefydlu 

Wendy Francis 

Holi ac Ateb yn dod i glo 

 

 

Dydd Llun 25ain Medi: 1 – 2.15pm: Darpariaethau penodol a chefnogaeth academaidd 

YSTAFELL: Darlithfa Grove 

Cyflwyniad 

Cyflwynydd 

Darpariaeth Gymraeg 

Alwena Morgan 

Cod ymddygiad Labordy 

Technegwyr labordy 

Mentora Academaidd ac Ymgysylltiad Myfyrwyr 

Wendy Francis 

Anabledd 

Tiwtor cyswllt anabledd 

Cyflwyniad i Brofiad Myfyrwyr 

Profiad Myfyriwr 

Holi ac Ateb 

 

 

Dydd Llun 25ain Medi: 3 – 4pm: Cyfarfod a chyfarch cwrs penodol. 

YSTAFELL: Ystafell Talbot 39 

Cyflwyniad 

Cyflwynydd 

Gwybodaeth cwrs-benodol 

Dewch i gwrdd â'r PD, arweinydd blwyddyn a myfyrwyr presennol 

PDs ac arweinydd blwyddyn 

Dydd Mawrth 26 Med- Year 1 Dydd Iau 28 Medi- Year 1 Dydd Mawrth 27 Medi Dydd 26th Mercher 2023 Myfyrwyr blwyddyn sylfaen Dydd Iau: 26ain Medi 2023- Myfyrwyr blwyddyn sylfaen

CWRDD Â'R STAFF ADDYSGU

CYFLOGADWYEDD

Cymorth Academaidd

Sefydlu Labordy

Cymdeithas

Hwdis Cwrs