Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Croeso y Ysgol Feddygaeth

Rydym wedi trefnu rhaglen o sgyrsiau sefydlu i sicrhau eich bod yn cael y gorau o'ch wythnosau cyntaf ym Mhrifysgol Abertawe. Yn dilyn y sgyrsiau hyn mae nifer o weithgareddau pwnc-benodol ar y gweill - dewiswch eich pwnc i weld beth sydd ar gael.

Ar hyn o bryd rydym yn diweddaru'r dudalen hon yn barod ar gyfer ein Rhaglen Sefydlu ym mis Medi 2022

Ymwelwch â'r dudalen hon yn rheolaidd am ddiweddariadau pellach

Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi i gyd yn y dyfodol agos a darparu croeso cynnes.