MAE EICH SIWRNAI YN DECHRAU YMA...

Genetics student in lab

Llongyfarchiadau i chi ar sicrhau lle i astudio Mhrifysgol Abertawe

Croeso i Brifysgol Abertawe!

Llongyfarchiadau ar sicrhau lle i astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Ni allwn aros i gwrdd â chi ym mis Medi ac roeddem am roi awgrymiadau a chynghorion pwysig i chi cyn i chi ymuno â ni ar gyfer sefydlu ar yr wythnos.

Cofiwch, ar gyfer eich rhaglen sefydlu benodol, i edrych ar eich amserlen sefydlu yma a bydd pob dolen Zoom yn eich e-bost cyfathrebiadau croeso!

Ar y tudalennau gwe hwn, fe welwch wybodaeth allweddol y gallwch gyfeirio ati cyn ac yn ystod eich astudiaethau gyda ni! Gobeithiwn y bydd hyn yn eich cyffroi am ddechrau'r Brifysgol a gobeithio y bydd yn helpu i setlo unrhyw nerfau a allai fod gennych. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am eich cyrhaeddiad, ac nad ydych yn gallu dod o hyd i'r ateb ar y tudalennau Cyfri’r Dyddiau i Abertawe yna gallwch ymweld â'r wefan FAQs Profiad Myfyriwr – eich lle ar gyfer gwybodaeth – Prifysgol Abertawe

CWRDD Â'R STAFF ADDYSGU

CYFLOGADWYEDD

Cymorth Academaidd

Sefydlu Labordy

Amserlen Sefydlu

Dydd Iau 28ain Medi 2023

13:00 – 13:30 – Digwyddiad rhwydweithio Darlithfa James Callaghan 

 

13:30 – 15:00 – Anerchiad (Dr Wendy Francis) - Darlithfa James Callaghan 

 

15:00 – 16:00 - Cyflwyniadau rhaglen-benodol dan arweiniad arweinwyr rhaglen *: 

 

MSc/PGDip/PGCert Meddygaeth Genomig – Dr Claire Morgan – James Callaghan 113 

 

16:00 – 16:30 - [DEWISOL] Zoom Sesiwn galw heibio gyda’r Tîm Profiad Myfyrwyr a Gwybodaeth 

 

Ymunwch â Chyfarfod Zoom 

https://swanseauniversity.zoom.us/j/97259639815?pwd=OWFrZjJIdGRCLzJxVCtPMFd1NnZ3Zz09  

Cyfarfod ID: 972 5963 9815 

Cyfrinair: 843815