MAE EICH SIWRNAI YN DECHRAU YMA...

Students

LLONGYFARCHIADAU I CHI AR SICRHAU LLE I ASTUDIO AWDIOLEG

Croeso i Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd!

Llongyfarchiadau ar sicrhau lle i astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Ni allwn aros i gwrdd â chi ym mis Medi ac roeddem am roi awgrymiadau a chynghorion pwysig i chi cyn i chi ymuno â ni ar gyfer sefydlu ar yr wythnos sy'n dechrau.

Cyn i chi ymuno â ni, fe wnaethom gasglu gwybodaeth bwysig y gallwch gyfeirio ati yn ystod y cyfnod sefydlu a thrwy gydol eich astudiaethau. Gobeithiwn y bydd hyn yn eich cynhyrfu ynghylch dod i'r Brifysgol ac y bydd yn helpu i setlo unrhyw nerfau a allai fod gennych. Cofiwch, ar gyfer eich rhaglen sefydlu benodol, edrychwch ar eich amserlen sefydlu yma:

Sefydlu i Israddedigion – Prifysgol Abertawe. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am eich cyrhaeddiad ac nad ydych yn gallu dod o hyd i'r ateb yn y Cyfri’r Dyddiau i Abertawe, yna gallwch ymweld â'r wefan i gael mynediad i'n rhestr gynhwysfawr o Gwestiynau Cyffredin: FAQs Profiad Myfyriwr – eich lle ar gyfer gwybodaeth – Prifysgol Abertawe

Gallwch hefyd ein dilyn ar Twitter i gadw golwg ar gyhoeddiadau neu ddigwyddiadau a allai fod yn digwydd yn y Coleg Gwyddorau Dynol ac Iechyd.

Amserlennu

Timetable

Amserlen Sefydlu

Dydd Llun 20 Medi
AmserGweithgaredd
09:30

Sesiwn groeso