MAE EICH SIWRNAI YN DECHRAU YMA...

surgical tools on table

LLONGYFARCHIADAU I CHI AR SICRHAU LLE I ASTUDIO GWYDDOR GOFAL IECHYD

Croeso i Brifysgol Abertawe!

Llongyfarchiadau ar sicrhau lle i astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Ni allwn aros i gwrdd â chi ym mis Medi ac roeddem am roi awgrymiadau a chynghorion pwysig i chi cyn i chi ymuno â ni ar gyfer sefydlu ar yr wythnos.

Cofiwch, ar gyfer eich rhaglen sefydlu benodol, i edrych ar eich amserlen sefydlu yma a bydd pob dolen Zoom yn eich e-bost cyfathrebiadau croeso!

Ar y tudalennau gwe hwn, fe welwch wybodaeth allweddol y gallwch gyfeirio ati cyn ac yn ystod eich astudiaethau gyda ni! Gobeithiwn y bydd hyn yn eich cyffroi am ddechrau'r Brifysgol a gobeithio y bydd yn helpu i setlo unrhyw nerfau a allai fod gennych. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am eich cyrhaeddiad, ac nad ydych yn gallu dod o hyd i'r ateb ar y tudalennau Cyfri’r Dyddiau i Abertawe yna gallwch ymweld â'r wefan FAQs Profiad Myfyriwr – eich lle ar gyfer gwybodaeth – Prifysgol Abertawe

Dydd Mercher 6 Medi 2023

 

Dydd Mercher 6 Medi 2023– G05 

09.30-00 Croeso

 

Profiad Myfyrwyr a Gwybodaeth Cyflwyniad 

Howard Griffiths 

10.00-10:30 Cyflwyniad i’r rhaglen

10.30-11.00 Egwyl

Howard Griffiths 

11.00-11.15 Cyflwyniad i Canvas

11.15-11.30 Adolygu cymwyseddau WBL, safon y ddogfennaeth a'r disgwyliad o ran cynnwys portffolio

Howard Griffiths 

11.30-12.00 Cyflwyniad i Setiau Dysgu a chyswllt ag arfer myfyriol yn y portffolio

Howard Griffiths 

12.00-13.0 Cinio

13.00-100 Cyflwyniad i’r Llyfrgell

14:00-16.00 Cyflwyniad i ysgrifennu a sgiliau academaidd

Izzy Phillips 

 16.00-16.45 Portffolio, E-Ddysgu gorfodol ac ymarfer myfyriol

16:45-17.00 Gwerthusiad o'r Diwrnod

Howard Griffiths 

 

 

CWRDD Â'CH DARLITHWYR

Cymorth Academaidd

AMSERLENNU

TImetable