MAE EICH SIWRNAI YN DECHRAU YMA...

Students

Llongyfarchiadau i chi ar sicrhau lle i astudio Mhrifysgol Abertawe

Croeso i Brifysgol Abertawe!

Llongyfarchiadau ar sicrhau lle i astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Ni allwn aros i gwrdd â chi ym mis Medi ac roeddem am roi awgrymiadau a chynghorion pwysig i chi cyn i chi ymuno â ni ar gyfer sefydlu ar yr wythnos.

Cofiwch, ar gyfer eich rhaglen sefydlu benodol, i edrych ar eich amserlen sefydlu yma a bydd pob dolen Zoom yn eich e-bost cyfathrebiadau croeso!

Ar y tudalennau gwe hwn, fe welwch wybodaeth allweddol y gallwch gyfeirio ati cyn ac yn ystod eich astudiaethau gyda ni! Gobeithiwn y bydd hyn yn eich cyffroi am ddechrau'r Brifysgol a gobeithio y bydd yn helpu i setlo unrhyw nerfau a allai fod gennych. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am eich cyrhaeddiad, ac nad ydych yn gallu dod o hyd i'r ateb ar y tudalennau Cyfri’r Dyddiau i Abertawe yna gallwch ymweld â'r wefan FAQs Profiad Myfyriwr – eich lle ar gyfer gwybodaeth – Prifysgol Abertawe

CYFLOGADWYEDD

Cymorth Academaidd

Amserlen Sefydlu

Dydd Mawrth 12fed Medi

 

 

10: 00 am Croeso a Chyflwyniadau

10:30 am Trafodaeth dan arweiniad o destunau allweddol

11:30 am Llawlyfr Rhaglen

 

 

(Cinio 1.00 - 2.00)

2:00 pm

 

Sgiliau Trosglwyddadwy

3:15 pm

 

Cyflwyniad i’r Llyfrgell a Thaith

(4.30 gorffen)

 

 

 Dydd Mercher 13eg Medi Dydd Iau Cyfan14eg Medi