Sylwer, bod y dudalen hon ar gyfer myfyrwyr y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheiriannegyn unig; rhaid cyfeirio ceisiadau i newid modiwl myfyrwyr mewn Colegau eraill i’r timau priodol isod.

Gan ddibynnu ar eich cwrs a'r flwyddyn, efallai y bydd gennych gyfle i ddewis modiwlau opsiynol. Pan fyddwch wedi gwirio hyn yn Llawlyfr Rhan 2 eich cwrs a'r flwyddyn, gallwch wneud hynny nawr drwy ddefnyddio'r Ffurflen Gais Newid Modiwlau ar-lein.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn ystod pythefnos cyntaf yr addysgu. Yna bydd Tîm Ansawdd y Gyfadran yn ystyried eich cais a rhoir gwybod i chi am y canlyniad. 

Os byddwch yn cyflwyno cais ar ôl ail wythnos yr addysgu, bydd yn ofynnol cael cymeradwyaeth academaidd er mwyn ei brosesu. 

Gall eich cais gael ei wrthod os yw'r modiwl yn llawn eisoes. Os felly, gallwn eich rhoi ar restr aros a chysylltu â chi os bydd lle ar gael.

Cysylltiadau Eraill mewn Colegau

Os oes gennych ymholiadau ynghylch modiwl mewn Cyfadran wahanol, defnyddiwch y manylion cyswllt isod i gysylltu â'r Tîm Cymorth Myfyrwyr priodol.

Cyfadran/YsgolE-bost

Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd

studentsupport-medicinehealthlifescience@abertawe.ac.uk

Ysgol Diwylliant A Chyfathrebu

studentsupport-cultureandcom@abertawe.ac.uk 

Yr Ysgol Reolaeth

studentsupport-management@abertawe.ac.uk 

Ysgol Y Gyfraith 

studentsupport-law@abertawe.ac.uk 

Ysgol Y Gwyddorau Cymdeithasol

studentsupport-socialsciences@abertawe.ac.uk