Diweddariad Polisi 2023/24

Yn dilyn adolygiad wedi'i gynllunio o'r Polisi Asesu ac Adborth presennol, ynghyd â chyfeiriad a thueddiadau sy'n dod i'r amlwg yn dilyn Pandemig Covid-19 a phenodi Dirprwy Is-Ganghellor Addysg newydd, mae'r Polisi wedi'i ddiweddaru gyda newidiadau cymharol fach ar y cyd â rhanddeiliaid allweddol ledled y Brifysgol, gan gynnwys myfyrwyr.

Newidiadau allweddol:

• Teitl wedi'i ddiweddaru i adlewyrchu iaith yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr.
• Cosbau asesu wedi'u diweddaru.
• Amserlen marcio a safoni wedi’i diweddaru.
• Gofynion cymedroli wedi'u diweddaru.
• Gofynion cyfrwng Cymraeg wedi'u diweddaru.