GWYBODAETH A CHANLLAWIAU DIOGELWCH I FYFYRWYR ISRADDEDIG

Rydym yn sicrhau bod mesurau digonol ar waith i reoli risg a sicrhau ein bod ni'n gweithredu mewn ffordd ddiogel yn unol â'n polisi iechyd a diogelwch.

Isod, cewch wybodaeth ac adnoddau a fydd yn eich helpu mewn perthynas â'n prif beryglon. Byddwch hefyd yn gallu rhoi gwybod am ddamweiniau a digwyddiadau ar-lein drwy ein system Adroddwch Ef.

Covid-19 - Cyngor ac Arweiniad Iechyd a Diogelwch

eicon glas covid-19