Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Mae Prifysgol Abertawe wedi ymrwymo i'ch helpu i ddiogelu statws eich fisa i'ch galluogi chi i gyflawni eich nodau academaidd.