Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Y fynedfa flaen i Lyfrgell Parc Singleton

Mae ein derbyniad ar gau ar hyn o bryd, gan fod ein staff yn gweithio gartref. I gysylltu â ni, e-bostiwch:academicsuccess@abertawe.ac.uk.

Gellir cyfeirio post o hyd at:

Ganolfan ar gyfer llwyddiant academaidd derbyniad
Ystafell 405, Lefel 4,
Llyfrgell Parc
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe, SA2 8PP

Adborth

Os ydych chi'n meddwl ein bod wedi gwneud gwaith gwych neu os oes gennych awgrymiadau ar gyfer gwella, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.